בתי ספר

ילדים כיום מבלים את מרבית היום במסגרות השונות ובעיקר בבית הספר.