קידום בריאות במוסדות החינוך במעלות

השנה ארכז את קידום הבריאות בשישה בתי ספר במעלות באמצעות פעילויות ספורט והרצאות של דיאטנית, רופא ואחיות.